Vaše příležitost


Amway získala osvědčení za úsporu emisí

26.07.2011 10:40

Společnost Amway v České republice vynakládá značné úsilí pro ochranu životního prostředí. Díky tomu se jí podařilo získat Osvědčení o úspoře emisí za rok 2010. Svou účastí v systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, který zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., se podařilo přispět ke snížení "uhlíkové stopy".

—————

Zpět