Vaše příležitost


Společnost Amway bere svou celospolečenskou roli zodpovědně

31.01.2012 09:42

 

Amway jako společensky zodpovědná firma, působící doslova po celém světě,  přistupuje velmi uvědoměle ke své roli „dobrého souseda“  a občana. Již od počátku své existence  vkládá společnost Amway obrovské množství prostředků do podpory řady místních i celosvětových projektů, které mají za úkol jediné – pomáhat lidem.

V rámci této podpory  se v Evropě stala Amway  partnerem dětského fondu UNICEF při OSN.  Finanční prostředky  získávají  prodejem  různých předmětů  UNICEF, odznaků partnerství , pohlednic, kalendářů  a prostřednictvím online finančních darů  od distributorů a zaměstnanců.

V roce 2003 se jednotlivé pobočky Amway spojily na podporu záchranu života dětí v rozvojových zemích prostřednictvím Očkování UNICEF Plus. Díky  pan-evropskému  partnerství Amway s UNICEF bylo více než 90.000 dětí  očkováno proti chorobám, které nejvíce ohrožují mladé životy.AmwayRok 2009 znamenal začátek nového Amway / UNICEF pan-evropského partnerství v projektu “ Cihla k cihle“, určeném pro budování školek v regionu Van ve  východním Turecku, kde je gramotnost  poloviční, ne  ve zbytku země a  kde kvůli nedostatku prostředků pouze 10% dětí  navštěvuje školku.

Evropské pobočky Amway se snaží získat 450.000 dolarů ročně, což jsou náklady na jednu školku pro 200 dětí. Kromě toho  děti ve školce dostávají jedno teplé jídlo denně,   což pro je  mnohé z nich jejich jediná šance, jak se ten den najíst.

Amway Česká republika

Amway Česká republika a její partneři, distributoři a zákazníci jsou do spolupráce s UNICEF též aktivně zapojeni. Kromě přímých finančních darů a nákupu  výrobků UNICEF se podílejí na projektu „Adoptuj panenku a zachráníš život dítěte.“ Všechny tyto aktivity přinesly statisíce korun na podporu dětí ve světě.

V samém  srdci odhodlání Amway pomáhat a pečovat  je kampaň  “One By One,  která pomáhá znevýhodněným dětem po celém světě žijí, dosáhnout, učit se, a – samozřejmě – hrát si.

Jelikož  program započal již  v roce 2003, podařilo se nám spolu se zaměstnanci a distributory Amway pomoci více než 8 milionům dětí.  V rámci projektu bylo odpracováno  2,3 milionu dobrovolných hodin, a získáno  141 milionů dolarů pro řešení problémů  dětí na celém světě.

V historii Amway ČR je celá řada dalších sociálních a charitativních činností, které měly za cíl pomoci potřebným. Mnohé z nich organizují distributoři sami, jiné zajišťuje přímo firma.
Jsou to například:

  • pomoc vesničkám SOS (darování výrobků)
  • pomoc Kolpingově nadaci pro matky v nouzi (darování výrobků)
  • podpora kojeneckých ústavů (finanční dary)
  • podpora Domu matky Terezy pro invalidní děti (finanční a výrobkové dary)
  • podpora Dětské traumatologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze prostřednictvím NF Kolečko

—————

Zpět