Vaše příležitost


Amway pomáhá obětem katastrofy v Japonsku

18.03.2011 15:08

Amway Corporation a Amway Japan ihned po katastrofálním zemětřesení a vlně tsunami poskytli obětem a postiženým oblastem finanční dar ve výši 1,2 milionu USD (cca 21 mil Kč) a výrobky, které pomohou zmírnit dopady živelné pohromy. Zároveň Amway vyzvala své nezávislé distributory k darování finančních prostředků ať již v rámci jednotlivých poboček nebo přímo organisacím Červeného kříže, který  pomoc na místě zprostředkovává. K této iniciativě se pochopitelně připojila i Amway Česká republika. Prostředky, které budou shromážděny od distributorů Amway budou pak společností Amway zdvojnásobeny a předány postiženým.

—————

Zpět