Vaše příležitost


Amway Česká Republika sro. pomáhá lidem při povodních

11.10.2010 11:10

Ihned po zničujících povodních, které postihly zejména Severní Čechy reagovala Amway ČR vyhlášením sbírky finančních prostředků na pomoc postiženým touto přírodní katastrofou a zasláním materiální pomoci.

K 22.8.2010 věnovali distributoři Amway přes  Kč 30.000,- zaměstnanci vybrali částku Kč 16.000,- a firma věnuje též částku Kč 30.000,- Tyto prostředky budou předány nadaci Člověk v tísni, která je adresně použije na pomoc postiženým. Sbírka dále pokračuje.

Firma též ihned zaslala do zasažené oblasti  materiální pomoc v hodnotě několika tisíc korun. Jednalo se především o unikátní čisticí prostředky Amway z výrobkové řady LOC, prací řady SA8 a další výrobky.

Vedle toho samozřejmě pomohli i distributoři, kteří v dané oblasti působí nebo tam mají své partnery.

Velké díky si zaslouží distributorská skupina vedená manželi Alicí a Romanem Čížkovými z Úval, která  také předala zástupcům krizového centra Hrádku nad Nisou výrobky Amway v celkové hodnotě přes 160.000 Kč. Starosta města s povděkem kvitoval tuto rozsáhlou pomoc, která jistě přispěje k obnově zaplavených objektů města. Přiložené fotografie ukazují předání pomoci v Hrádku nad Nisou.

Díky patří všem, kteří touto pomocí naplňují hodnoty Amway, pomáhat lidem žít lepší život.

—————

Zpět