Vaše příležitost


Přímý prodej

Přímý prodej je specifická obchodní metoda prodeje zboží a služeb zákazníkům obvykle mimo stálou maloobchodní provozovnu. Nejčastěji k němu dochází v domácnostech, na pracovištích nebo v jiných předem dohodnutých místech. Prodejci svým zákazníkům zboží předvedou, umožní jim jejich vyzkoušení a seznámení s ním a poskytnou jim i další poprodejní servis a poradenství. Zákazníci tak mají možnost dokonale se s výrobkem seznámit a vyzkoušet si ho. Kromě toho je přímý prodej významným poskytovatelem pracovních a podnikatelských příležitostí.

Výhody přímého prodeje

Přímý prodej poskytuje zákazníkům jedinečnou možnost seznámit se podrobně s výrobky v místě, čase a prostředí, které mu vyhovuje a ve kterém se cítí pohodlně, možnost vyzkoušet si je a být prodejcem obsloužen až do domu.

Amway nabízí jedinečnou příležitost vytvořit si vlastní podnikání, svůj vlastní obchod. Nabízí získání nových znalostí a dovedností zejména z oblasti výrobků, ale také obchodního podnikání a managementu. Příjmy Vlastníků podnikání Amway (VPA) jsou přímo závislé na množství prodaného zboží konečnému spotřebiteli. Sestávají jednak z maloobchodní přirážky a různých bonusů, které jsou přímo závislé na výši prodejů. VPA nemohou získat žádný příjem za získání nového partnera v podnikání, nového VPA.

Podnikání s Amway poskytuje velkou pružnost ve využívání času. VPA si sami určují intenzitu a délku svého pracovní nasazení. Dle svého uvážení je pro ně podnikání s Amway buď doplňkem k jejich stálému zaměstníní nebo se může stát celoživotní plnohodnotnou karierou.

Podnikání s Amway je otevřené, lze jej kdykoliv zahájit i ukončit a je přístupné bez rozdílu věku, sociálního postavení nebo vzdělání. Partneři Amway nemají žádné odběrní závazky.